Axel Svensson

Utbildning:
Axel har en kandidatexamen inom Hospitality Management med huvudämne Service management vid Les Roches International School of Hotel Management i Schweiz. Axel har under sin utbildning fått en övergripande förståelse för service och kundkontakt på högsta nivå.

Inriktning:
Som Researcher på People Impact arbetar Axel med den inledande delen av rekryteringen. Detta innebär främst kartläggning av lämpliga kandidater samt en inledande kontakt med kandidaterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra ansvariga konsulter.

Bakgrund:
Axel har tidigare erfarenhet från försäkringsbranchen samt inom logistik och service.

LinkedIn