Anna Waldén

Teoretisk bakgrund:
Anna studerar till en fil.kand. inom Human Resources med huvudämne psykologi, vid Lunds universitet. Ett intresse för politik och religion har lett till att Anna utöver kandidatutbildningen även läser extra kurser inom dessa ämnesområden.

Specialisering:
Anna arbetar som Researcher på People Impact, med fokus på den inledande fasen av rekryteringsprocessen. Arbetet omfattar analysarbete, kartläggning av kandidater samt den inledande kontaktfasen. Som Researcher har Anna ett nära samarbete och dialog med People Impacts seniora konsulter.

LinkedIn