Anna Waldén

Teoretisk bakgrund:
Anna läser just nu en kandidatexamen inom Human Resources på Lunds Universitet, med specialisering inom Arbets- och organisationspsykologi.

Specialisering:
Som Researcher på People Impact arbetar Anna med den inledande delen av rekryteringen. Detta innebär främst kartläggning av lämpliga kandidater samt en inledande kontakt med kandidaterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra ansvariga konsulter.

LinkedIn