People Impact – vi gör skillnad!

People Impact genomför uppdrag inom Executive Search, Rekrytering och Personbedömning/Second opinion.

Vi rekryterar framförallt chefer och specialister på ledningsgruppsnivå. Vi anpassar sökmetoden beroende på tjänstens karaktär och placering och har under många år framgångsrikt löst uppdrag inom de flesta branscher regionalt, nationellt samt internationellt.

Vi arbetar även med utvecklingsuppdrag relaterat till ledarskap och företagsutveckling. Vi har en gedigen beteendevetenskaplig plattform som kombinerad med den affärsmässighet vi har gör oss till en trovärdig partner i dessa frågor.

 
 

Vi gör skillnad!

People Impact, som grundades 2005, är ett väletablerat företag.
En gedigen beteendevetenskaplig plattform kombinerad med affärsmässighet gör oss till en stabil och trovärdig partner.


Läs mer