Anne Barbosa

Teoretisk bakgrund:
Fil.kand med beteendevetenskaplig inriktning vid Lunds Universitet. Vidareutbildad inom psykometrisk testning samt individbedömning. Styrelseutbildning/corporate gouvernance EFL/LU.

Yrkesmässig erfarenhet:
13 års erfarenhet från marknad, kommunikation och försäljning med ledande befattningar, Key Account Management samt affärsutveckling.

8 års anställning som konsult vid ledande internationellt konsultbolag med ansvar för företagets affärsutveckling i Öresundsregionen, utbildning av nya konsulter samt projektlednig av större internationella konton. Deltagande i utvecklingsprojekt för EU kommissionen i Bryssel (360° personbedömning).

Grundare av People Impact 2005.

Specialisering:
Executive Search, personbedömning, verksamhets- och kompetensanalys samt management audit.

Anne Barbosa är Auktoriserad Executive Search Konsult av ESK (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter).

LinkedIn