Ledarstöd/Coaching

Ledarstöd och Coaching

Nyfikenhet och intresse för utveckling är framgångsfaktorer i ett aktivt ledarskap.

Inte sällan är det svårt att skapa plats för reflektion och personlig utveckling i det dagliga arbetet. Genom att skapa skräddarsydda coachingprogram för dig som ledare skapas såväl tid för som fokus på den personliga utvecklingen. God självinsikt och medvetenhet skapar förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap där medarbetare känner sig engagerade, motiverade och uppmärksammade.

Vi har kunskap om ledarskap, affärsmannaskap, beteendevetenskap och mångårig erfarenhet av möten med människor i ledande befattningar. Det gör oss till trovärdiga och engagerade speaking partners till dig vill fortsätta att utvecklas i ditt ledarskap.

”People don´t change that much.
Don´t waste time trying to put
in what was left out.
Try to draw out what was left in.
That is hard enough”

Utomhuscoaching

– vårt samarbete baseras på dina mål och din önskade utemiljö

– Fysisk aktivitet genom tex promenader, gör att du tänker mer kreativt , frigör endorfiner och hjälper dig att tydliggöra dina tankar.

– Fysisk aktivitet ger dig energi.

– Att bli coachad utomhus ger dig en kombination av frisk luft, möjlighet att uppleva naturens gynnsamma krafter tillsammans med fysisk aktivitet. Det ger dig möjlighet att använda alla dina sinnen och ger dig balans, vilket kan bidra till ökad självinsikt som stärker dig och ditt ledarskap.

– Vi använder naturen som arbetsplats och verktyg i våra samtal.

– Syftet är att du som klient ska göra en förflyttning i riktning mot ditt mål med stöd av din coach.

Coachingen startar med en inventering av dig och dina behov genom att genomföra ett personlighetsinventorium. Därefter sätter vi upp ett tydligt mål för vårt samarbete.

Vi träffas vid 6 tillfällen ca 2 timmar per gång, varav 5 tillfällen äger rum i en av dig vald utemiljö (backup inomhus).

Varje coachingtillfälle avslutas med en uppsummering en handlingsplan sätts inför nästa steg.

Tidsperioden för coachingupplägget är vanligen 6 månader.


Coachingen bygger på ICF etiska riktlinjer och ICF´s 11 grundläggande kärnkompetenser tillämpas. Läs mer på: www.icf.com.