Ledarstöd och Coaching

Inte sällan är det svårt att skapa plats för reflektion och personlig utveckling i det dagliga arbetet. Genom att skapa skräddarsydda coachingprogram för dig som ledare skapas såväl tid för som fokus på den personliga utvecklingen. God självinsikt och medvetenhet skapar förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap där medarbetare känner sig engagerade, motiverade och uppmärksammade.

Vi har kunskap om ledarskap, affärsmannaskap, beteendevetenskap och mångårig erfarenhet av möten med människor i ledande befattningar. Det gör oss till trovärdiga och engagerade speaking partners till dig vill fortsätta att utvecklas i ditt ledarskap.

”People don´t change that much.
Don´t waste time trying to put
in what was left out.
Try to draw out what was left in.
That is hard enough”

Karriärcoaching

Referens från en klient:

1. Ditt syftet med coachingen:
• Hitta rätt riktning för nästa steg i karriären.
• Bli bättre på att prioritera bland mina erfarenheter, kompetenser och egenskaper.
• Få en neutral, ärlig och professionell part att diskutera och gå på djupet med vad jag egentligen ville göra i framtiden.

2. Din upplevelse av vårt samarbete:
• Heidi är en lyssnande person, med en imponerande exakthet att fånga upp, såväl de stora penseldragen, som detaljerna i våra samtal.
• Prioriteringarna när det gällde mål och riktning var en tuff utmaning för mig, men under resans gång blev ord till konkreta handlingsplaner.
• Uppskattar också att balansen mellan arbete och privatliv löpte som en röd tråd genom våra samtal.
• Heidi har en skön känsla för realism och med en förmåga att höra både vad jag sa, men också vad jag inte.
• Under coachningen blev målbilden för mitt nästa steg ganska snabbt både tydlig och självklar.

3. Vad blev resultatet/ vad lämnade det för avtryck:
• Även om du tror att du känner dig själv när det gäller erfarenheter, kompetenser och egenskaper är det otroligt uppfriskande att få ett neutralt och professionellt bollplank mitt i livet.
• Någon som ser på dig med helt nya ögon och som utifrån dig som person får dig att se den självklara vägen framåt.
• Vi är ofta duktiga på att ta hand om vårt yttre, men sämre på att lyfta fram och putsa på vårt inre.
• Under våra samtal fick jag en glasklar medvetenhet om vad som är viktigt för mig i såväl privatliv som arbetsliv.
• Coachningen hos Heidi hjälpte mig att navigera till min nästa arbetsplats. Där har mycket av det vi pratade om som är väsentligt för såväl mitt välmående som min leverans i arbetet i allra högsta grad förverkligats.

Anna Heide
Affärsutvecklingschef TRIANON

Exempel på coachingupplägg:
Utomhuscoaching

– vårt samarbete baseras på dina mål och din önskade utemiljö

– Vi använder naturen som arbetsplats och verktyg i våra samtal.

– Syftet är att du som klient ska göra en förflyttning i riktning mot ditt mål med stöd av din coach.

Coachingen startar med en inventering av dig och dina behov genom att genomföra ett personlighetsinventorium. Därefter sätter vi upp ett tydligt mål för vårt samarbete.

Vi träffas vid 6 tillfällen ca 2 timmar per gång, varav 5 tillfällen äger rum i en av dig vald utemiljö (backup inomhus).

Varje coachingtillfälle avslutas med en uppsummering en handlingsplan sätts inför nästa steg.

Tidsperioden för coachingupplägget är vanligen 6 månader.


Coachingen följer ICF etiska riktlinjer och ICF´s grundläggande kärnkompetenser tillämpas. Läs mer på: www.icf.com.