Heidi Hardenberger

Teoretisk bakgrund:
Fil. Kand. i ekonomi och samhällsvetenskap vid Lunds Universitet, kompletterande studier i Idrottspsykologi vid Malmö Universitet och Utvecklingspsykologi vid Växjö Universitet. Heidi är Internationellt Certifierad Coach (ACC). Hon är certifierad i ett flertal arbetspsykologiska tester och har utbildningsuppdrag inom området. Heidi har utmärkta kunskaper i samtliga tre skandinaviska språk.

Yrkesmässig bakgrund:
10 års erfarenhet av arbete som ekonomichef och Key Account Manager inom tjänsteförsäljning. 20 års erfarenhet som senior konsult i ett flertal ledande konsultbolag, med gedigen erfarenhet av att arbeta nordiskt med ledarutveckling/ledarstöd, chefsrekrytering, teamutveckling och personbedömning.

Specialisering:
Chefsrekrytering och chefscoaching, second opinion samt teamutveckling.

LinkedIn