parallax background

Vår utgångspunkt

Vi tror att nyckeln till framgångsrika organisationer och väl fungerande medarbetare ligger i:
– en förmåga att precisera och tydligt kommunicera mål och resultatförväntningar
– ledarskap som bygger på ett coachande förhållningssätt
– en kontinuerlig strävan efter ökad självinsikt och medvetenhet
– en tydlig matchning mellan organisationens förmågor och förväntade resultat, vid såväl nyanställning som vid utveckling av befintliga resurser.

Etik och moral

People Impacts verksamhet skall bygga på högst ställda mål vad gäller etik och moral. Denna hållning omfattar verksamhetens samtliga relationer.

People Impact behandlar alla sina kontakter med stor respekt och sätter sin heder i den diskretion och konfidentialitet som uppgiften kräver. Vi arbetar inom många branscher. Får vi förfrågan från en potentiell kund i en bransch vi redan är verksamma, tillfrågar vi vår kund innan vi tackar ja till ställd förfrågan.

I varje kontakt och i varje specifik situation ställer vi oss själva frågan kring etiska och moraliska aspekter. Genom denna medvetenhet skapar vi ett naturligt förhållningssätt kring det som utgör fundamentet i vår verksamhet – vår trovärdighet och därmed den tillit som såväl våra uppdragsgivare som kandidater behöver känna.

Vår historia

People Impact startades 2005 av Anne Barbosa och Boel Lundell, båda med mångårig erfarenhet inom Rekrytering, Executive Search och Personbedömning.

Då vi startade vårt bolag var det med utgångspunkten att skapa en verksamhet baserad på närhet till våra kunder, ett flexibelt arbetssätt och en öppenhet för samverkan i olika former för att på bästa sätt lösa våra uppdrag.

Just samverkan och förståelse för den kreativitet som ligger i olikheter och mångfald är fortfarande hörnpelare i vår verksamhet.