Louise Gustafsson

Teoretisk bakgrund:
Louise har en fil.kand. inom Arbetsvetenskap från Högskolan i Halmstad.

Specialisering:
Som Researcher på People Impact arbetar Louise med den inledande delen av rekryteringen. Detta innebär främst kartläggning av lämpliga kandidater samt en inledande kontakt med kandidaterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra ansvariga konsulter.

LinkedIn