Julia Lundell

Teoretisk bakgrund:
Julia har studerat Service Management vid Lunds universitet och har en examen i ledarskap och projektledning från yrkeshögskolan i Malmö. Ett stort musikintresse ledde till studier i musikjuridik samt kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet.

Yrkesmässig bakgrund:
Julia har 8 års erfarenhet från servicebranschen och hon startade det internationella musikkonceptet Sofar Sounds i Malmö och var projektledare för konceptet mellan 2017-2019.

LinkedIn