Regional utvecklingsdirektör till Region Halland

Business Development Manager till Veolia Mobile Water
2019-04-23
Vice VD/Projektchef till Barsebäck Kraft AB
2019-04-10

Regional utvecklingsdirektör till Region Halland

People Impact söker Regional utvecklingsdirektör till Region Halland

Region Halland har uppdraget att arbeta för utveckling och tillväxt i Halland och det regionala arbetet spänner över flera olika områden. Som Regional utvecklingsdirektör ansvarar du för att hålla samman och driva följande kompetensområden:.

• Regional samhällsplanering med ansvar för det regionala arbetet med infrastruktur och kollektivtrafikfrågor

• Social hållbarhet med ansvar för det regionala arbetet som rör välfärd, social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, folkhälsa, integration och mångfald

• Näringsliv med ansvar för det regionala arbetet med näringslivsfrågor, förutsättningar för en innovativ region, entreprenörskap, kompetens och arbetsmarknad, besöksnäring och Halland.se

• Analys och samordning med ansvar för att följa och analysera Hallands utveckling och att ansvara för det regionala arbetet med EU och EUs programområden

Region Hallands tillväxtstrategi är utgångspunkt för uppdraget. Bredden i frågorna är stor och du arbeta genom underställda chefer för att nå uppsatta mål. Du är närvarande och tillgänglig för att kunna bidra till att omsätta visioner till konkret handling och goda resultat.

Som ledare för en av regionens två kärnprocesser arbetar du nära såväl Hälso- och sjukvårdsdirektören som Regiondirektören. Utvecklingsfrågorna är gemensamma och det är av stor vikt att samspelet på ledningsnivå fungerar väl för att skapa en gemensam identitet kring regionens hållning i aktuella frågor.

Din roll innebär att aktivt bidra till ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Dynamiken i ledningen är en viktig framgångsfaktor för förvaltningen och din ledarstil bygger på tillit. Genom tydlighet kring målbild, resultatförväntningar och rapporteringsstrukturer skapar du en trygghet kring riktning och leveransförväntningar.

Du arbetar nära regionens Tillväxtutskott och bidrar till en god dialog. Arbetet förutsätter god relationskapande förmåga och förståelse för hur beslut drivs och förankras i en politiskt styrd organisation. Det kräver såväl lyhördhet och följsamhet som förmåga att på ett vederhäftigt och förtroendeingivande sätt skapa förankring och genomslag.

Din bakgrund
Vi söker dig som har flerårig ledarerfarenhet på högre ledningsnivå i utvecklingsinriktad verksamhet och som är van att leda genom andra chefer. Du har stort intresse för och bred kunskap inom utvecklingsfrågor såsom tillväxt, samhällsplanering, social hållbarhet miljö och kvalitet. Vidare är du van att utifrån ett helhetsansvar driva frågor och samverka med aktörer inom angränsande verksamheter, i eller med en politiskt styrd verksamhet.


Vid frågor kontakta Boel Lundell 0708-41 70 40, People Impact, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan samt personligt brev till boel.lundell(at)peopleimpact.se senast den 21 april.

Region Halland är en av Hallands största arbetsgivare. Vi är över 7 900 medarbetare inom 370 olika yrken alla lika viktiga. Vårt huvuduppdrag är att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja utveckling och tillväxt. Visionen för vårt arbete är att göra Halland till den bästa livsplatsen. Region Hallands värdegrund sammanfattas Vi KAN, där K står för kompetens, A för ansvar och N för nytänkande ord som vi vill ska prägla alla oss som arbetar i regionen.