Nyhet- Utomhuscoaching
2018-09-25
Nyhet- Utomhuscoaching
2018-09-25
Visa alla

Vill du stärka din strategiska kompetensförsörjning och bli bättre på Talent Management?

Red colored pencil surrounded by black pencils is standing out from the crowd. Standing out from the crowd and individuality concept. Panoramic composition with copy space. Front view.

Vill du stärka din strategiska kompetensförsörjning och bli bättre på Talent Management – Exsead Alliance listar de sex viktigaste stegen.

De mest framgångsrika företagen kombinerar extern rekrytering med att fostra talanger och ledare själva. Hur lyckas man då med den svåra uppgiften att konkurrera på talangmarknaden och skapa ett arbetsklimat dit talangerna vill gå?

Framgångsrika företag fostrar talanger och ledare själva. Att lyckas ta tillvara på de anställdas kompetens och talang är grundläggande för att företag ska kunna växa. Vi lever i en tid där humankapitalet blir allt viktigare –större ansvar läggs på individen och komplext problemlösande. Att upptäcka och fostra de medarbetare som är extra talangfulla är en viktig pusselbit i ett företags överlevnad. Även om talanger i många fall utmärker sig genom sin förmåga att ta egna beslut och driva på, så är det viktigt att företag så tidigt som möjligt pro-aktivt involverar sig. Talangens fulla potential nås lättast i ett strukturerat samarbete med arbetsgivaren.

Vi listar här de sex viktigaste punkterna för att framgångsrikt ta tillvara på företagets framtidslöften.

# Motivera medarbetare till utveckling som gynnar företaget. Ha en öppen och ärlig dialog där du talar om vad företaget behöver. Hitta vad ni har för gemensamma mål.

# Lyft företagets styrkor. En stark företagskultur underlättar den strategiska kompetensförsörjningen. Talanger vill gärna vara på en arbetsplats med andra talanger – allra helst i kombination med ett starkt varumärke. Det är i många fall viktigare än lön.

# Omfamna ny teknik och skapa delaktighet. Ta hjälp av sociala inlärningsverktyg – medarbetarna får gärna dela med sig av sin egen utvecklingsresa och tipsa medarbetare, exempelvis genom lunchföreläsningar, video eller spel. Det finns inga bättre ambassadörer för företaget än talangerna själva.

# Ha en tydlig successionsplanering. Många företag har ingen strategi för vad som händer om personer med nyckelfunktioner slutar. Genom exempelvis traineeprogram kan man ta tillvara på humankapitalet.

# Identifiera företagets nyckelpersoner. Vad driver dessa personer? Fråga dig själv: Vad är du beredd att göra för att behålla dem?

# Definiera företagets karriärvägar. Framgångsrika människor är vill ofta ha en tydlig bild av sin framtid. De behöver veta hur de ökar sin kompetens och avancerar. Studier visar att tydliga karriärvägar är viktigt för många medarbetare.

 

Faktaruta:

Talent management går att översätta med Strategisk kompetensförsörjning. Det handlar om att identifiera, utveckla och behålla nyckelpersoner inom företaget.

Det finns flera olika sätt att vaska fram dessa, exempelvis genom traineeprogram eller mentorprogram. Alla har samma syfte: att trygga företagets humankapital.

 

People Impact is part of Executive Search and Advisory Alliance www.exseadalliance.com  – a close network of consultancies in Executive Search and leadership advisory services, based in Sweden and Denmark. We are senior consultants with more than twenty years of delivering highly qualified top leaders to our clients in the private and public sectors