Teknisk direktör Lunds kommun

Produktchef till b.n.t
2019-02-28

Teknisk direktör Lunds kommun

People Impact söker en Teknisk direktör till Lunds kommun

Som Teknisk direktör är du chef för den Tekniska förvaltningen med ansvar för kommunens gatu- och trafikverksamhet (inklusive kollektivtrafikfrågor och färdtjänst samt spårväg), park- och naturverksamhet samt kommunens mark och exploatering. Ansvarsområdet är brett och det är viktigt att du i ditt ledarskap ser till kommunen som helhet. Gränssnitten är många, och samverkan ett nyckelord. Inom förvaltningen arbetar ca 80 medarbetare.

Du leder via fyra avdelningschefer, som i sin tur ansvarar för vars ett verksamhetsområde. Ditt ledarskap baseras på tillit, där varje avdelningschef känner såväl ansvar som handlingsfrihet utifrån sitt mandat. Förvaltningens ledningsgrupp utgör ett viktigt forum för dialog och för att skapa samsyn. Det är viktigt att förvaltningen kan möta såväl andra förvaltningar som politiken utifrån en genomtänkt helhet.

Lunds kommun är framåt och utvecklingsinriktad. Många stora projekt pågår och ytterligare projekt av dignitet kommer att startas framöver. Med utgångspunkt från helhetsperspektivet bidrar du med att göra nödvändiga prioriteringar och skapar framdrift och genomslag. Allt för att kunna leverera med den höga kvalitet som är synonymt med kommunens varumärke. Du har ett utåtriktat arbetssätt och har förmåga att skapa goda relationer såväl inom som utom kommunen.

I rollen ingår ansvar för beredning, föredragning och bevakning av ärenden i Tekniska nämnden och andra politiska forum. Du anställs av Kommunstyrelsen och rapporterar till Tekniska nämnden. Rollen ingår i Kommundirektörens ledningsgrupp.

Din bakgrund
Vi söker dig med teknisk akademisk utbildning samt mångårig kvalificerad chefs- och ledarerfarenhet med verksamhets-, personal- och budgetansvar. Du har goda erfarenheter av att leda strategiskt utvecklingsarbete inom samhällsbyggnadssektorn, med vana att leda större projekt. Din tekniska förståelse är god och du har intresse för bredden i frågorna inom förvaltningen. Du har tidigare arbetat i alternativt med en politiskt styrd verksamhet. Dina språkkunskaper i svenska och engelska är goda och du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift. Du är van att möta media på ett professionellt sätt.


För en inledande konfidentiell kontakt och ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult på People Impact Boel Lundell, som hjälper oss i denna rekrytering, på 0708-417040.

Välkommen med din ansökan samt personligt brev till research(at)peopleimpact.se senast den 15 mars.

Välkommen till Lund!


Lund är en av Skandinaviens äldsta städer med ett av världens hundra högst rankade universitet. Här, i Sveriges tolfte största stad, möts tradition och innovation; här är avstånden korta och forskningen bland den bästa i världen.

I nordöstra Lund bygger vi framtidens stad med hållbar stadsutveckling i fokus. På Brunnshögområdet ska uppemot 40 000 människor bo och arbeta när stadsdelen står klar. Här läggs spåren till framtidens kollektivtrafik, 2020 börjar spårvägen trafikera sträckan mellan centralstationen och Brunnshög, och här finns de världsledande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Ambitionerna är stora och möjligheterna många i staden som skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.