Kommundirektör Lomma kommun

Produktchef till b.n.t
2019-02-28

Kommundirektör Lomma kommun

People Impact söker en Kommundirektör till Lomma kommun

Som Kommundirektör är du kommunens högste tjänsteman och arbetar på uppdrag av den politiska ledningen. Tillsammans med din ledningsgrupp leder du kommunen med det övergripande målet att skapa goda förutsättningar för kommunens medborgare. I uppdraget ingår att ständigt utveckla verksamheterna i syfte att nå hög kvalitet, god effektivitet och bästa möjliga resultat. Du förväntas, att genom din tjänstemannaorganisation, bereda beslutsunderlag till kommunstyrelse och fullmäktige samt ansvara för att besluten genomförs. Kommunledningsgruppen består av förvaltningschefer och stabschefer från kommunledningskontoret, vilka alla är underställda Kommundirektören. Tillsammans verkar ni för helheten och kommunens välfärdsuppdrag.

Din bakgrund
Du har gedigen ledarerfarenhet på högre ledningsnivå i en politiskt styrd organisation och därmed dokumenterad erfarenhet av att ansvara för vederhäftig rådgivning till den politiska ledningen. Vi söker en omdömesfull ledare med erfarenhet av att driva effektivisering, digitalisering, resultat- och utvecklingsarbete, med kommuninnevånarnas bästa för ögonen.

Rätt person har relevant akademisk utbildning och flera års erfarenhet från en liknande roll. Vi söker dig som motiveras av att leda mot resultat och har en stark drivkraft i att utveckla människor och organisation mot en vision och uppsatta mål, samt verka i en politiskt styrd organisation. Vi förutsätter att du har ett starkt engagemang för demokrati och för kommunens samhällsuppdrag, och motiveras av att vara en samlande, tydlig kraft och förebild för kommunens tjänstemän.

Expansiva Lomma kommun erbjuder ett spännande ledaruppdrag med många intressanta utvecklings-projekt de kommande åren. Geografiskt har Lomma ett attraktivt läge mellan Malmö och Lund och utmärkta kommunikationer.

Vill du ha ytterligare information om rollen eller om du inledningsvis vill ta en konfidentiell kontakt är du välkommen att ringa Anne Barbosa på People Impact som är vår konsult i detta uppdrag. Telefon 040- 35 48 88.

Välkommen att skicka in din intresseanmälan och CV till research(at)peopleimpact.se senast den 24 februari.

Välkommen till Lomma!


Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har ca 24 000 invånare. Närheten till havet, den höga kvaliteten på skola och barnomsorg samt mycket goda boendemiljöer präglar kommunen. Allt arbete bedrivs med Lommaborna i fokus.

Vår värdegrund utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Genom att leva värdegrunden har vi goda förutsättningar att känna glädje och engagemang för vårt arbete och kommunens invånare. Lommas Kommundirektör går under sommaren i pension och vi söker nu hans efterträdare.