Lovisa Lundh

Teoretisk bakgrund:
Lovisa har en fil.kand. inom Personal och arbetslivsfrågor med huvudämne psykologi vid Lunds universitet.

Specialisering:
Som Researcher på People Impact arbetar Lovisa med den inledande delen av rekryteringen. Detta innebär främst kartläggning av lämpliga kandidater samt en inledande kontakt med kandidaterna. Arbetet innebär ett nära samarbete med våra ansvariga konsulter.

LinkedIn