Säkerhetschef till Lunds kommun

Affärschef till Svefa med placering i Gävle
2018-11-06
Virtuella rekryteringsmöten – inte helt okomplicerat men smart
2018-11-26
Visa alla

Säkerhetschef till Lunds kommun

Säkerhetschef – Lunds Kommun

Enheten för trygghet och säkerhet ingår i kommunkontorets ledningsstöd och direktrapporterar till Biträdande kommundirektör. Nuvarande enhet för trygghet och säkerhet står inför en situation med pensionsavgång avseende nuvarande chef och samtidigt har kommunen sett över avdelningen för att möta de krav som ställs internt och externt, och även de krav som är reglerade i lag. Säkerhetschefen i Lunds kommun arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för medarbetare, medborgare, institutioner, företag och besökare.

Det övergripande funktionsansvaret för Säkerhetschefen blir att initiera, leda, samordna och driva säkerhetsarbetet och utvecklingen för hela kommunen. Säkerhetschefen kommer även att bygga upp en funktion som proaktivt arbetar med säkerhetsfrågor inom de olika områden och som föreslår insatser som stödjer utvecklingen och höjer servicemedvetandet, både internt och externt. Organisationen kommer sannolikt att behöva ses över och ytterligare kompetenser kan behöva rekryteras. För framgång i rollen är ett tydligt, närvarande och framåtriktat ledarskap avgörande. Utifrån en god verksamhetsförståelse och med ett tydligt identifierat nuläge, kommer den nye Säkerhetschefen att vara drivande i ett kommande förändringsarbete.

Din bakgrund

Relevant eftergymnasial utbildning är önskvärd. Vi söker dig med chefserfarenhet från liknande tjänst, och erfarenhet av att leda ett team inom privat/eller offentlig verksamhet. Insikt i grundläggande villkor för kommunal verksamhet är ett krav och erfarenhet av att ta ett helhetsgrepp strategiskt och operativt är en förutsättning. Rätt person har en bakgrund i att leda, utveckla och driva säkerhetsfrågor i större verksamheter, genom andra chefer och avdelningar. Erfarenhet av relationsskapande samarbete och olika samarbetsprojekt med såväl interna som externa aktörer är en tydlig fördel.

Vi söker dig med intresse för aktuella samhällsfrågor generellt och speciellt säkerhetsrelaterat. Du motiveras av att bygga upp, leda och utveckla kommunens säkerhetsarbete och har ett tydligt framåtriktat arbetssätt.

För en inledande konfidentiell kontakt och ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult på People Impact Anne Barbosa, som hjälper oss i denna rekrytering på +46 708 80 76 36.

Din intresseanmälan/ansökan skickas till research@peopleimpact.se senast den 26 november.

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Välkommen till Lunds kommun!

 

Foto: Christiaan Dirksen