Migrationsverket – Sektionschef till Region syd, Malmö

Migrationsverket- Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet-med placering i Norrköping
2018-06-21
Visa alla

Migrationsverket – Sektionschef till Region syd, Malmö

 

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige.

 

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

 

Sektionschef till Region syd, Malmö

Migration är en av de stora globala samtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld med ökad effektivitet, kvalitet och service. Migrationsverket är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på myndigheten.

Arbetsuppgifter  Rollen som sektionschef innebär ansvar för att leda en sektion i region Syd bestående av  åtta enheter som arbetar inom processen ”Att komma och stanna i Sverige”. Region Syd har verksamhet i fyra län, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Huvudorten är Malmö, där merparten av sektionen är placerad. Det finns även enheter i Växjö.

Som sektionschef i Region Syd ansvarar du för sektionens resultat och måluppfyllelse. Du arbetar utifrån ett verksamhetsövergripande perspektiv och förmedlar övergripande och strategiska mål utifrån verksamhetsplan och budget till cheferna på enhetsnivå. Du verkar för att strategierna anpassas till respektive enhets verksamhet och ansvarar för att målen realiseras och följs upp. Du har ett övergripande ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö för din sektion.

Du rapporterar till regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. Du leder och verkar genom enhetscheferna och stödjer dem i genomförandet av Migrationsverkets genomgripande förändringsarbete som syftar till att öka vår effektivitet, kvalitet och service. Ditt uppdrag innebär ett nära samarbete inom regionen för att man tillsammans ska uppnå målen för verksamheten och ett intresse för att bidra till att utveckla ledarskapet inom myndigheten värdesätts.

Kvalifikationer  Du har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen, och du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar. Du har erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt samt att övergripande leda och utveckla en verksamhet i förändring med goda resultat. Erfarenhet av att leda genom andra chefer är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.

Personliga egenskaper  Som sektionschef är de viktigt att du är en trygg ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Du har god analytisk förmåga och agerar med helhetssyn, är handlingskraftig och visar gott omdöme. Du coachar, motiverar och utvecklar dina medarbetare. Du kommer att ha breda kontaktytor och det är viktigt att du är förtroendeingivande och har förmågan att skapa ett gott samarbetsklimat. Du leder och driver dina frågor med mod, empati och tydlighet. Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en komplex verksamhet i förändring.

Fram till den 27 juli ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv på www.migrationsverket.se/jobb. Vi samarbetar med People Impact i chefsrekryteringar och i den här rekryteringen är Anne Barbosa 040-35 48 88, vår rekryteringskonsult. 

Läs mer om vår verksamhet och tjänsten på:

www.migrationsverket.se/jobb