Migrationsverket- Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet-med placering i Norrköping

Migrationsverket – Sektionschef till Region syd, Malmö
2018-06-21
Visa alla

Migrationsverket- Enhetschef till rättsavdelningens förvaltningsenhet-med placering i Norrköping

Migrationsverket är det naturliga navet för migrationen till Sverige.

 Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Migration är en av de stora globala framtidsfrågorna. Det är vår uppgift att förverkliga uppdraget från riksdag och regering och att möta de ständiga förändringarna som sker i vår omvärld.

Rättsavdelningen ansvarar för de centrala rättsliga frågorna och styrning och vägledning i rättstillämpningen på myndigheten inom alla områden. Inom avdelningen ryms rättsenheten, migrationsrättsenheten, förvaltningsenheten och enheten för prövningsstöd. Avdelningen leds av rättschefen tillika avdelningschef.

Förvaltningsenheten handlägger förvaltningsärenden i avslutade ärenden; sekretessärenden, informationsvård, intygsärenden, förfrågningar från andra myndigheter, återlämnande av originalhandlingar och utlämnande av allmänna handlingar. Vidare handlägger enheten återkallande av permanent uppehållstillstånd på grund av  upphörd bosättning, prövning av resebidrag (anhörigresor och boresor), hanterar skyddade personuppgifter samt ansvarar för beställningar av viseringsmärken och provisoriska främlingspass.

Enheten har ca 20 medarbetare och har sin verksamhet på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping.

 

Vi söker en enhetschef till vår förvaltningsenhet som vill fortsätta att utveckla arbetet med enhetens fokusområden sekretessfrågor och registervård.

 

Arbetsuppgifter

 

Som enhetschef har du ansvar för att inom given budgetram planera, leda och utveckla enhetens verksamhet för att uppnå  uppsatta mål. Du ansvarar för att i samverkan med övriga enheter uppnå de övergripande målen. I arbetet ingår samarbete och kontakter med såväl Migrationsverkets övriga delar och andra myndigheter som internationella organ och kontaktnät.

Du har budgetuppföljnings- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du har personalansvar och är företrädare för myndighetens arbetsgivarepolitik. Du ansvarar också för att följa upp mål avseende kvalitet och säkerhet. Du har ansvar för samverkan med fackliga representanter och skydds-ombud på enheten. En viktig del i arbetet är att inspirera medarbetarna till ständiga förbättringar med respekt för människan.

 

 

Kvalifikationer

 

Du har akademiska studier inom förvaltningsekonomi, juridik eller statsvetenskap och erfarenhet från förvaltningsmyndighet och/eller domstol. Du har arbetat som chef och ledare och har erfarenhet av kvalificerat arbete med förvaltningsrätt. Har du dessutom erfarenhet och kunskaper om våra fokusområden ”sekretessfrågor och registervård” är detta meriterande.

Du arbetar utifrån en helhetssyn och har chefserfarenhet och förmåga att leda och organisera en verksamhet i ständig utveckling. Du är skicklig på att kommunicera på ett tydligt sätt både internt och externt. Du kan ta initiativ och driva och fullfölja förändringsförslag. Du förstår betydelsen av att arbeta i dialog och samverkan. Du talar och skriver engelska obehindrat och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som engelska.

 

Personliga egenskaper

 

Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper om krävs för att framgångsrikt klara att leda en verksamhet i förändring. Vi söker därför dig som är trygg i ditt ledarskap, har en god ledarskapsförmåga och som kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare.  Du är mål- och resultatorienterad och visar handlingskraft när det gäller att driva frågor framåt. Du har förmåga att strukturera verksamhetens arbete på ett effektivt sätt och har en god analytisk förmåga. Du agerar med helhetssyn och kan leda en verksamhet i förändring. Du visar ett gott omdöme, har god samarbets – och kommunikationsförmåga och förstår vikten av god service och bemötande. Du leder genom mod, empati och tydlighet. Du är nyfiken på din omvärld och har ett gediget engagemang i internationella frågor.

 

Låter detta intressant? I den här rekryteringen samarbetar Migrationsverket med People Impact AB. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Heidi Hardenberger vid People Impact på tel 0708-67 45 05.

För att lämna din ansökan går du in på www.migrationsverket.se/jobb. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval kommer att ske löpande. Välkommen! Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.